Moren bag

LIVSERFARING - ERHVERVSERFARING - UDDANNELSE

Opholdet i Dubai

2015-2020

Professionel moderskab: den pædagogiske tilgang til moderskabet, struktureringen af dagen med barnets udvikling som fokus, brugen af professionelle redskaber til stimulering af barnets intelligens

Hør mere om opholdet i Dubai og betydningen af det.

LIVSERFARING

Svampehule.

Fra skitsering til 3D-modelling af koncept
Konceptt: opbyggelige hule, inspireret af og designet til brug i naturen.

Børnehaver

2011/2020

Børnhaver: fra 80-100 børn, 3-4 stuer

Vuggestue: 45 børn, 3 stuer

Praktiske opgaver: arrangere og gennemførere, aktiviteter med børn, gå på ture, hjælpe med børn med at være selvstændige (tage tøj på, toiletbesøg mv.) klargøring af frokost (dække borde) og oprydning/rengøring, deltage aktivt i lege, være passiv observerende i den frie leg.

Udvikling af kompetencer: styrke af sind, tålmodighed, evnen til at rumme andres følelser, ledelse, struktur og planlægning, handlingskraft, danne overblik

ERHVERVSERFARING

Fyrenålsvaser:

Evnen til at bruge genkendelige form i et nytænkende materiale.

Professioncbachelor

2011-2013

PBA i Design/business

Modultemaer: Design, Business, Sociologi

Små udviklingsprojekter: kartoffelskåle, fyrrenålsvaser, hår-accessories, sproghjul for to-sprogede

Afgangsprojekt: "reshaping barbie"

UDDANNELSE

Produktionsteknolog

2009-2011

Modultemaer: Miljø, Produktion, Materialer, Konstruktion, Økonomi

Små udviklingsprojekter: beton-træningsstol, køkkenredskaber, svampehule for børn

Afgangsprojekt: Optimering af solafskærming

Pædagog/lærer-faglig indsigt

2009-2013

Ved frivillig hjælp af 2-sprogede elever af pædagog- og læreruddannelse

Deltog aktiv i begge forløb ved hjælp med rapportskrivning, formidling af pensum på en letforståelig måde ved brug af oversættelse, hjælp til eksaminer.

Reshaping Barbie:

Brug af forvrædet barbiedukker, til at undersøge hvordan man kan ændre pigebørns billede af den kvindelige kropsideal.

Dukkerne som en mindre del af et større udviklingsprojekt.

Dukkernes historie: Ambuteret ben, dværg og kræftpatient.